PeMS

Narozdíl od Česka například Kalifornie pracuje s dopravními daty v reálném čase. Data sbírají radary umístěné podél silnic, jsou dostupná ihned, a to pro každého, kdo o ně má zájem - stačí se zaregistrovat.

Radary měří mimo jiné počet projetých vozidel a jejich rychlost, a to v pěti minutových intervalech. Chtěly jsme vybrat část komunikací bohatou na data, stáhnout je, a podívat se jak vypadají. Stránky jsou interaktivní, takže jsme se mohly podívat rovnou na mapu, a pro svou analýzu jsme vybraly Oakland. 

Mapa s radary, PeMS
Mapa s radary, PeMS

Nemilým zjištěním bylo, že nelze stáhnou data najednou, ale pouze po částech silnic a dálnic. Takže jsme si vyhradily odpoledne na stahování dat. Bylo potřeba získat soubory s rychlostí i průjezdem, a to za každou část silnice v různých směrech. Součástí stažených dat bylo ID radaru, který tyto hodnoty zaznamenal, ale chyběly jeho souřadnice. 

VDSs — naše radary, PeMS
VDSs — naše radary, PeMS

Jenže souřadnice byly potřeba. Mohly jsem si tedy najít každý jednotlivý radar, kterých bylo asi 150, nebo najít jiný způsob. Naštěstí jsme našly pomoc na skupinkách, kde jsme přišly na způsob, jak stáhnout souřadnice radarů z mapy. Stačilo zmáčknout F12, a hledat. No ale zkuste na to přijít sami! 

F12 a stahování JSONu, PeMS
F12 a stahování JSONu, PeMS

Ze stránek jsme získaly json, který stačilo převést na csv, propojit 30 souborů s rychlostmi a průjezdy aut, data správně naformátovat a přiřadit k radarům jejich souřadnice. Taková maličkost, která zabrala tolik času, že si ani neodvažuji to zpětně počítat. K propojování dat jsme použily Keboolu a Snowflake, k vizualizaci Tableau. V Tableau pak bylo možné zobrazit průjezd jednotlivými částmi města za celý den. Na vizualizaci vidíme měnící se průjezdy a rychlost na dálnici mezi Oaklandem a Walnut Creek měřené třemi různými radary (VDS). 

Rychlosti a průjezdy ze 3 radarů, vizualizace v Tableau
Rychlosti a průjezdy ze 3 radarů, vizualizace v Tableau

Výsledkem byla také mapa Oaklandu - velikost kruhu ukazuje množství projetých aut, barva znázorňuje rychlost.

Rychlosti a průjezdy v Oaklandu, vizualizace v Tableau
Rychlosti a průjezdy v Oaklandu, vizualizace v Tableau

S pomocí těchto dat, která sbírá 39 000 radarů, lze řídit dopravu v reálném čase, detekovat dopravní nehody, kolony, nebo klasifikovat projetá vozidla. Jsou uchována 10 let zpětně i pro historické analýzy. S takovými daty v Česku by se nám s modelováním pracovalo jedna báseň! :) 

Vytvořte si webové stránky zdarma!